डिजिटल डाटा

यो पोर्टलले नेपालको भू-भौगोलिक डेटा र सम्बद्ध सूचना तथा सेवाहरू खोज्न मद्दत गर्दछ र देशमा भू-भौगोलिक डेटा साझेदारी बढाउँछ। पोर्टल मेटाडाटा र क्लीनिंग हाउस सर्भिसको लागि हो।पोर्टल नापी विभाग, भौगोलिक सूचना पुर्वाधार महाशाखा (एनजीआईआईडी), नेपाल सरकार द्वारा विकसित गरिएको छ।