Loading...
Survey Department

नापी विभाग

द्वन्द्वबाट भूमिलगत क्षति भएका क्षेत्रको नापजाँच गरी पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७१