Message from Director General

It is my pleasure to mention Survey Department, the only National Mapping Organization of Nepal, has been continuously contributing in the sector of Surveying, Mapping, Geoinformation Science and Earth Observation, which are very much crucial for the planned development of the country. Furthermore, the organization is contributing... थप पढ्नुहोस्

डिजिटल डाटा

यो पोर्टलले नेपालको भू-भौगोलिक डेटा र सम्बद्ध सूचना तथा सेवाहरू खोज्न मद्दत गर्दछ र देशमा भू-भौगोलिक डेटा साझेदारी बढाउँछ। पोर्टल मेटाडाटा र क्लीनिंग हाउस सर्भिसको लागि हो।पोर्टल नापी विभाग, भौगोलिक सूचना पुर्वाधार महाशाखा (एनजीआईआईडी), नेपाल सरकार द्वारा विकसित गरिएको छ।

थप पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

दामोदर ढकाल

  • पद : निर्देशक
  • इमेल : rajddhakal@gmail.com
  • इमेल :
  • मोबाइल : ९७७ ९८५१२४६७६९
  • फोन : ९७७ ०१ ४१०६८३३

सगरमाथा उचाई मापन आयोजना

थप पढ्नुहोस्

मिडिया केन्द्र

ग्यालरीसबै हेर्नुहोस्

नेपालको नक्साहरू

संघीय संरचना बमोजिमको प्रशासनिक नक्सा