Employee List


Prakash Joshi
Director General
Karuna KC
Deputy Director General
Sushil Narsingh Rajbhandari
Deputy Director General
Amir Prasad Neupane
Deputy Director General
Susheel Dangol
Deputy Director General
Matrika Bhattrai
Under Secretary(Account)
Sita Regmi
Under Secretary (Administration)
Tanka Prasad Dahal
Director
Damodar Dhakal
Director/Information Officer
Shiv Raj Bhatt
Information Technology Director
Prashant Ghimire
Chief Survey Officer
Harisharan Nepal
Chief Survey Officer
Gopal Prasad Regmi
Account Officer
Suraj Shrestha
Section Officer
Radha Krishna Wagle
Section Officer
Rajendra Kumar Dangol
Mechanical engineer
Ram Kumar Basnet
Survey Officer
Krishna Bahadur Thapa
Survey Officer
Gobinda Ghimire
Survey Officer
Ganesh Prasad Sigdel
Survey Officer
Helina Shrestha
Survey Officer
Raju Puri
Survey Officer
Sushmita Subedi
Survey Officer
Manohar Neupane
Surveyor
Shashi Kumar Sharma Adhikari
Surveyor
Murari Raj Tripathi
Accountant
Sushila K.C.
Na. Su.
Khubiram Khanal
Na. Su.
Kamala Dhami
Accountant
Dhan Bhadhur Shai
Na. Su.
Kalika Belbase
Ta. Kharidhar
Sabita Ghimire
Kharidhar
Bijay Kumar Yadav
Surveyor