कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्नको लागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७५/०९/२७ मा जारी गरिएको निर्देशन ।


2019-Jun-03

| |