तालिम, सेमिनार, गोष्ठि भ्रमण लगायतका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सम्बन्धमा

 
 

परिपत्र