स्वागतम

 
 

नापी विभागको वेभ साइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ ।  सम्पूर्ण विकासका कार्यहरुको योजना तथा व्यवस्थापनको आधारको रुपमा नक्सालाई लिइने गरेको छ । यी लगायत अन्य नाप नक्सा सम्वन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताहरु पुर्ती गर्न केन्द्रीय नक्शांकन संस्थाको रुपमा वि.सं. २०१४ मा नापी विभागको जन्म भएको हो । सुरुवाती अवस्थामा राजश्व असुली गर्ने लक्ष सहित यस नापी विभागको कार्यक्षत्र कित्तानापीमा मात्र सिमित रहेको थियो । वि.सं. २०१९ सालमा जग्गा (नापजाँच) ऐनको व्यवस्था पश्चात यस विभागले कित्ताको नाप नक्सा लगायत श्रेष्ता तयार गर्ने तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण गर्ने कार्य समेतको थालनी गरियो । विस्तृतमा…..

महत्वपूर्ण सूचना

पछिल्लो समाचार