समाचार / कार्यक्रमहरू
तालिम कार्यक्रममा सहभागि गराउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:28:45
मध्यमाञ्चल गोष्ठी २०७४

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:29:45
निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:30:52
जुनियर नापी तालिममा खटाई पठाई दिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20


2019-06-03 12:32:30
का.स.मू. सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:33:29
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा(उपत्यकाका नापी कार्यालयहरुका लागि मात्र)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:34:29
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:35:31
डिजिटल क्याडष्टर तथा कार्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धी अभीमुखिकरण तालिम सम्वन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20


2019-06-03 12:36:23
तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:37:23
निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:38:15
तालिममा सहभागी हुन पठाई दिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:39:38
दोहोरो जिम्मेवारी सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:41:57
बार्षिक समिक्षा गोष्ठि कार्यक्रम तालिका

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:42:45
बार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:43:35
Special Survey Office’s Presentation Format

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:45:16
Survey Office’s Presentation Format

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:46:40
जानकारी सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:47:33
वार्षिक समिक्षा गोष्ठी स्थगित भएको सूचना

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20


2019-06-03 12:48:31
विवरण पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:49:28
Press Release for Gorkhapatra

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:50:07
आ.व. 2073/74 को वार्षिक समिक्षा गोष्ठि सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:50:55
काज फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:51:37
अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:53:07
आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:54:20
सिनियर नापी तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:55:19
Basic GIS तालिमका लागि कर्मचारी पठाई दिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:56:25
OJT सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 12:58:14
रिक्त पदको मागको आकृती फारम भरी पठाई दिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:00:00
वीरगन्जको सिर्सिया क्षेत्र बारे पत्रकार सम्मेलन

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20


2019-06-03 13:00:39
Press Release (Birgunj Sirsiya boundary issue)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:02:03
प्रशिक्षर्थी मनोनयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:02:51
प्रशिक्षार्थी मनोनयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:03:30
लेटर प्याड र स्ट्याप्म परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20


2019-06-03 13:04:52
स्थानीय तह बमोजिम फाँट विभाजन गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:05:41
विवरण सहित क्षेत्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:07:46
तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:08:45
परिमार्जित ५ पाने प्रगतिको ढाँचा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:09:41
फिल्ड रेखांकन तथा हाल साविक निवेदन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:10:17
विवरण सहित गोष्ठीमा सहभागि हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:12:36
तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:13:21
नापी कार्यालयहरु (सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, रुपन्देही, सिरहा, सर्लाही लाहन (सिरहा) र कपिलवस्तु) को जानकारीका लागि

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:14:18
नापी कार्यालयहरु (मनमैजु, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, धरान, उदयपुर, वुटवल, दमक, तनहूँ, नुवाकोट, तुल्सीपुर) को जानकारीका लागि

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:15:15
नापी कार्यालयहरु (साँखु, भक्तपुर, चावहिल, कैलाली, सुनसरी, कलङ्की, महोत्तरी, ललितपुर, काभ्रे, सप्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, नवलपरासी, सिन्धुली, कपिलवस्तु) को जानकारीका लागि

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:16:07
कार्यालय यथावत रहेको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:17:18
कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20


2019-06-03 13:17:57
संलग्न ढाँचा अनुरुप कि.का. को विवरण पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:19:19
तालिममा सहभागि हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:25:42
विवरण सहित गोष्ठीमा सहभागि हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:26:27
वार्षिक प्रगति (पाँच पाने) ढाँचा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:27:10
फायल नक्सा तथा निर्देशन माग गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:28:24
स्ववासी र बेनिस्सा घरजग्गा सम्बन्धी विवरण पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:29:56
जुनियर नापी तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:30:35
Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम (सेवाकालीन तालिम) सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:31:31
लेखापरीक्षण सम्बन्धी परिपत्र (ओखलढुङ्गा, डडेलधुरा, डोल्पा, अ्रघाखाँची, म्याग्दी, नुवाकोट, मनाङ, प्यूठान, बाजुरा, सल्यान, जुम्ला, मुगु, बैतडी, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, मुस्ताङ, जाजरकोट, रसुवा, बझाङ, डोटी, रोल्पा, सोलुखुम्बु, अछाम, कालिकोट, दार्चुला, दैल

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:32:21
Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम(सेवाकालीन तालिम) सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:33:35
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:34:24
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रको ३० दिने सूचना

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:35:01
निर्देशन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:38:22
मोटरसाईकल खरिदको बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:39:06
Database Maintainence तथा SAEx Update छलफल सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:39:43
सेमिनार/छात्रवृत्तिमा अध्ययनका मनोनयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:40:47
कर्मचारी छनौट सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:41:39
भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:42:27
सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रथमिकता दिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:43:26
अस्थायी सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:44:14
नापी विभाग अन्तर्गत कामकाज तोकिएका कर्मचारीहरुको विवरण

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:44:49
छुट हुन गएको थप सर्भेक्षकहरुको कामकाज गर्न तोकिएको विवरण

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:45:49
प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:46:43
यन्त्र उपकरणको भाडा दररेट सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:47:42
आ.व. २०७४/७५ को आर्थिक विवरण सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:49:00
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(विशेष नापी कार्यालय अछाम, मंगलसेन)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:55:02
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(नापी कार्यालय लाहान)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:55:41
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(विशेष नापी कार्यालय सुर्खेत)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:56:18
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(विशेष नापी कार्यालय झापा)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:56:49
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(नापी कार्यालय कपिलबस्तु)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:57:23
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(नापी कार्यालय रुपन्देही)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 13:58:17
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(नापी कार्यालय सिन्धुली)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 14:04:42
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(नापी कार्यालय महोत्तरी)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 14:05:33
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(नापी कार्यालय धनुषा)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 14:06:07
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(नापी कार्यालय सिरहा)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 14:06:51
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(विशेष नापी कार्यालय अछाम)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 14:07:30
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँची)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 14:08:06
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(विशेष नापी कार्यालय पाल्पा)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 14:08:44
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा(विशेष नापी कार्यालय सिरहा)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:09:44
आ.व. २०७४/७५ को आर्थिक विवरण सम्बन्धमा( नापी कार्यालय ईलाम, तेह्रथुम, महोत्तरी, बर्दिबास, रामेछाप, गोरखा, सोलुखुम्बु, सल्यान, दैलेख, कावासोती, लहान, वुर्तिवाङ, वेलबारी, राजापुर, मेहेलकुना, खोटाङबजार, खिजिफलाँटे, मंगलबारे, ललितपुर, कलंकी)

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:10:24
अध्ययन पश्चात हाजिर हुन नआएका कर्मचारीहरुको विवरण पठाई दिने सम्वन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:11:34
प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:16:53
प्रदेश नं. ७ को गोष्ठीको तालिका

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:17:53
करार सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:18:51
प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:20:06
Call For Research Paper/Article

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

Survey Department calls for Geoinformatics based research paper/article to be published on Nepalese Journal of Geoinformatics Vol.18. Interested ones can email their paper/article at susheeldangol@gmail.com not later than 31st January 2019 within the scope of attached template herewith. Also, remuneration will be provided for selected papers/articles. For further details, please contact Mr. Susheel Dangol, Survey Department(9841451911). 


2019-06-03 15:30:11
बेरुजु फछ्‌यौट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:40:12
तालिममा सहभागी हुने बारे

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:41:03
सगरमाथा आरोहन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:41:53
तालिममा सहभागी हुने बारे

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:43:56
टेलिफोन तथा फ्याक्स नम्बर परिवर्तन भएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:45:04
कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्नको लागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७५/०९/२७ मा जारी गरिएको निर्देशन ।

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:46:04
कर्मचारी खटाई पठाईदिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:46:51
सिनियर नापी तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:49:07
कर्मचारी मनोनयन गर‍ी पठाई दिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:54:09
तलिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 15:55:40
तालीम हल सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

२०७५-१०-२१ देखि २०७५-१०-२४ सम्म इटहरी, सुनसरीमा हुने भनिएको डिजिटल प्रविधि अवलम्वन सम्बन्धी क्षमता विकास तालीम-२०७५ तपशीलको समय र स्थानमा हुने कुरा सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई जानकारी गराईन्छ। स्थानः मा कामख्या होटल त्रियुगा, इटहरी, सुनसरी समयः ठीक ७ बजे


2019-06-03 16:00:30
निर्देशन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:03:23
बोलपत्र कागजातमा संशोधन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:04:13
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:04:59
संघीय संरचना अनुरुपको नेपालको प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:12:41
कार्य विवरण पेश गर्नु हुन

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:13:31
सूचना सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:14:05
आगामी वर्ष (०७६-७७) को लागि आवश्यक वजेटहरुको लागि वजेट माग गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:23:44
काज फिर्ता सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:32:20
Clarification and Ammendent on “Generation of High Resolution DEM and Orthophoto Map with application of Airborne LiDAR Surveyng and Mapping”

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:32:50
नापी विभागको ६२ औं वार्षिकोत्सव मनाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-जेष्ठ-20

|


2019-06-03 16:34:05
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आषाढ-27

|


2019-07-12 18:56:50
नापी कामदारहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आषाढ-27

|


2019-07-12 19:02:00
दाखिला रिपोर्ट सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आषाढ-30

|


2019-07-15 19:22:00
अध्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-14

|


2019-07-30 00:23:52
विवरण उपलब्ध गराइदिने समबन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-18

|


2019-08-03 00:36:41
सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-30

|


2019-08-15 00:10:01
तालिममा सहाभागि हुने बारे l

प्रकाशित मिति : 2076-श्रावण-30

|


2019-08-15 01:00:26
आ.व. २०७६/७७को आर्थिक विवरण सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-2

|


2019-08-19 23:51:20
विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-9

|


2019-08-26 21:05:07
निर्देशन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-9

|


2019-08-26 21:10:11
विवरण उपलब्ध गराउने बारे

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-10

|


2019-08-27 22:23:41
रमाना सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-22

|


2019-09-08 21:20:35
तुरुन्त रमाना दिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-25

|


2019-09-11 20:41:28
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-भाद्र-30

|


2019-09-16 19:20:55
निर्देशन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-1

|


2019-09-18 20:00:43
कार्यालयको Website Update सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-6

|


2019-09-23 22:35:48
तालिममा सहभागी हुन

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-14

|


2019-10-01 00:01:56
Instrument handling तथा orientation तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-14

|


2019-10-01 00:12:50
सर्भेक्षक तथा अमिनको पदस्थापन सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-15

|


2019-10-02 01:08:03
Digital Cadastre तालिम संचालन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-16

|


2019-10-03 00:20:53
आ.व. २०७६/७७ को आर्थिक विवरण सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-आश्विन-28

|


2019-10-15 04:16:34
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-1

|


2019-10-18 00:47:18
Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम (सेवाकालीन तालिम) सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-6

|


2019-10-23 20:20:45
छुट बजेट माग गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-6

|


2019-10-23 23:03:06
समिक्षा बैठकमा उपस्थित हुने बारे

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-18

|


2019-11-04 17:58:55
समिक्षा बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रस्तुतिको ढाँचा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-18

|


2019-11-04 19:12:54
ध्यानाकर्षण तथा खण्डन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-26

|


2019-11-12 02:05:48
Digital Cadastre तालिम संचालन सम्बनधमा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-26

|


2019-11-12 19:32:00
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-28

|


2019-11-14 20:21:05
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-कार्तिक-29

|


2019-11-15 19:38:51
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-1

|


2019-11-17 23:30:37
प्रदेश न.३ को समिक्षा गोष्ठिको समयतालिका परिवर्तन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-2

|


2019-11-18 23:04:00
प्रदेश न. 5 को समिक्षा गोष्ठिको समयतालिका परिवर्तन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-2

|


2019-11-18 23:14:35
विवरण पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-6

|


2019-11-22 21:43:27
समिक्षा गोष्ठी स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-10

|


2019-11-26 20:02:10
समिक्षा गोष्ठिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्तुतिको अद्यादधिक ढाँचा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-13

|


2019-11-29 18:30:08
कर्णाली प्रदेशको समिक्षा गोष्ठीमा उपस्थित हुने बारे

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-13

|


2019-11-29 18:32:30
सेप फायल सहितको विवरण उपलब्ध गराउने बारे

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-13

|


2019-11-29 18:35:49
मनोनयन फारम भरी पेश गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-मंसिर-19

|


2019-12-05 18:48:53
खाताको विवरण सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-पौष-2

|


2019-12-18 21:44:51
OJT सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-पौष-3

|


2019-12-19 19:03:15
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारी विवरण सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-पौष-7

|


2019-12-23 22:39:19
Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-पौष-15

|


2019-12-31 00:03:45
आवश्यक सहयोग एवं समन्वय सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-पौष-15

|


2019-12-31 22:41:47
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-पौष-28

|


2020-01-13 23:50:58
समिक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुने बारे

प्रकाशित मिति : 2076-पौष-29

|


2020-01-14 04:46:15
Supply. Installation, Configuration and Integration of Surveillance System Equipment at Survey Department को सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-माघ-10

|


2020-01-24 20:13:17
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवर्द्धन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-माघ-16

|


2020-01-30 22:52:51
Digital Cadastre तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिमका लागि मनोनयन भएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-माघ-27

|


2020-02-10 20:59:45
विभाग प्रवेशको जानकारी सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-माघ-28

|


2020-02-11 20:03:40
का.स.मु. फारम पठाईदिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-फाल्गुन-1

|


2020-02-13 18:50:22
विशेष नापी कार्यालय स्थापना तथा खारेज सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-फाल्गुन-1

|


2020-02-13 23:34:46
का.स.मु फारम पठाईदिने सम्बन्धमा पुन: ताकेता

प्रकाशित मिति : 2076-फाल्गुन-12

|


2020-02-24 00:43:27
वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : 2076-फाल्गुन-23

|


2020-03-06 19:13:25
का.स.मु फारम पठाईदिने सम्बधमा :दोश्रो ताकेता

प्रकाशित मिति : 2076-फाल्गुन-30

|


2020-03-13 00:04:12
निर्देशन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2076-चैत्र-3

|


2020-03-16 00:14:55
अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति : 2076-चैत्र-7

|


2020-03-20 22:50:51
Notice of cancellation of purchase action

प्रकाशित मिति : 2077-बैशाख-29

|


2020-05-11 20:29:47
नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक)

प्रकाशित मिति : 2077-जेष्ठ-7

|


2020-05-20 22:46:10
नेपालको नक्सा सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-जेष्ठ-11

|


2020-05-24 01:16:53
नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक)को Shapefile (GIS Data)

प्रकाशित मिति : 2077-जेष्ठ-11

|


2020-05-24 01:34:53
नेपालको नक्सा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-जेष्ठ-13

|


2020-05-26 22:40:34
सेवा प्रवाह सुचारू गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन

प्रकाशित मिति : 2077-आषाढ-1

|


2020-06-15 02:55:38
वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आषाढ-14

|


2020-06-28 22:56:36
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आषाढ-25

|


2020-07-09 23:14:00
तालिममा भाग लिन पठाईदिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आषाढ-28

|


2020-07-12 21:07:54
सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आषाढ-30

|


2020-07-14 19:27:42
सेवाकालिन तालिम

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-22

|


2020-08-06 11:07:12
Regarding Ka Sa Mu Form

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-23

|


2020-08-07 10:51:21
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-26

|


2020-08-10 15:56:03
अध्यावधिक डिजीटल डाटा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-27

|


2020-08-11 09:22:39
लेखा परिक्षण तथा बेरुजु फछ्यौट गर्ने सम्बन्घमा

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-27

|


2020-08-11 14:57:33
कार्यालयको सेवा प्रवाह सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-27

|


2020-08-11 20:41:57
कार्यालयमा रहेको Digital data update तथा cleaning गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-28

|


2020-08-12 15:33:36
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-29

|


2020-08-13 11:59:31
मौजुदा सुचीमा दर्ता गराउने बारेको सुचना

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-29

|


2020-08-13 17:18:19
नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) को अंग्रेजी संस्करण

प्रकाशित मिति : 2077-श्रावण-30

|


2020-08-14 19:13:35
परीक्षण सूची (check list) सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-भाद्र-10

|


2020-08-26 12:13:33
Request for Expression of Interest for Consulting Service on The Preparation of Gaupalika/Nagarpalika Level Land Resource Maps

प्रकाशित मिति : 2077-भाद्र-11

|


2020-08-27 21:19:33
गा.पा./ न.पा. स्तरीय भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गने कार्यको EOI आव्हानको सूचना संशोधन गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-भाद्र-11

|


2020-08-27 21:41:47
टिप्पणी पाना सम्बन्धी जानकारी

प्रकाशित मिति : 2077-भाद्र-14

|


2020-08-30 12:44:24
विवरण अध्यावधिक सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-भाद्र-28

|


2020-09-13 12:53:27
कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आश्विन-2

|


2020-09-18 14:02:31
कर्मचारी विवरण उपलव्ध गराउने बारे

प्रकाशित मिति : 2077-आश्विन-6

|


2020-09-22 12:28:18
नाम सिफारिस गरि पठाईदिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आश्विन-6

|


2020-09-22 13:21:56
Basic GIS तालिमका लागि मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आश्विन-12

|


2020-09-28 10:51:40
वैदेशिक अध्ययन/ तालीम छात्रवृति मनोनयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आश्विन-12

|


2020-09-28 16:53:00
सहयोग गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आश्विन-14

|


2020-09-30 15:39:54
तालिममा सहभागी हुन पठाईएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-आश्विन-14

|


2020-09-30 15:53:10
Digital Cadastre तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-कार्तिक-2

|


2020-10-18 14:42:02
संचित विदाको अभिलेख पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-कार्तिक-2

|


2020-10-18 14:43:12
प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-कार्तिक-4

|


2020-10-20 12:08:34
कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-कार्तिक-5

|


2020-10-21 11:17:49
Advanced GIS तालिम सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-कार्तिक-12

|


2020-10-28 15:34:55
आ ब २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न गाउँपालिका/नगरपालिका हरुको गाउँपालिका/नगरपालिका स्तरीय भू-उपयोग नक्शा/डाटा/रिपोर्ट तयार गर्ने कार्यका लागि यस अघि EOI माग भएकोमा सो को मूल्यांकनबाट उत्तीर्ण आशयपत्रदाताहरुको विस्तृत विवरण

प्रकाशित मिति : 2077-कार्तिक-21

|


2020-11-06 00:38:03
सूचना - आ ब २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विभिन्न गाउँपालिका/नगरपालिका हरुको भू-उपयोग नक्शा/डाटा/रिपोर्ट तयार गर्ने कार्यका लागि EOI माग भएकोमा सो को मूल्यांकनबाट उत्तीर्ण आशयपत्रदाताहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-कार्तिक-21

|


2020-11-06 15:41:03
कित्तानापी सम्बन्धी Virtual गोष्ठी बारे

प्रकाशित मिति : 2077-कार्तिक-28

|


2020-11-13 12:55:44
निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धित

प्रकाशित मिति : 2077-मंसिर-5

|


2020-11-20 17:52:25
कर्मचारी विवरण

प्रकाशित मिति : 2077-मंसिर-8

|


2020-11-23 12:20:17
परिपत्र

प्रकाशित मिति : 2077-मंसिर-8

|


2020-11-23 16:21:18
सूचना छनौट

प्रकाशित मिति : 2077-मंसिर-11

|


2020-11-26 20:05:38
वार्षिक प्रतिवेदन

प्रकाशित मिति : 2077-मंसिर-19

|


2020-12-04 15:33:26
कर्मचारी विवरण

प्रकाशित मिति : 2077-मंसिर-23

|


2020-12-08 11:29:42
परीपत्र

प्रकाशित मिति : 2077-मंसिर-24

|


2020-12-09 12:00:47
तालिम

प्रकाशित मिति : 2077-पौष-2

|


2020-12-17 15:58:42
तालिम बारे

प्रकाशित मिति : 2077-पौष-5

|


2020-12-20 17:16:08
भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-पौष-10

|


2020-12-25 11:23:26
विभागको मिती २०७७-९-१० गतेको सूचना अनुसारको दरखास्त फाराम

प्रकाशित मिति : 2077-पौष-10

|


2020-12-25 14:09:21
आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-पौष-12

|


2020-12-27 05:41:06
आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-पौष-12

|


2020-12-27 10:07:41
निर्णय कार्यन्वयनका लागि पठाईएको सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-पौष-12

|


2020-12-27 13:29:57
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-पौष-20

|


2021-01-04 05:36:42
Online training सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-6

|


2021-01-19 15:41:05
आवश्यक सामानको विवरण तयार गरी पठाउने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-7

|


2021-01-20 10:49:05
तालिममा भाग लिन पठाईदिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-11

|


2021-01-24 11:08:04
सर्भेक्षक पदमा अन्तर्वार्ताका लागि छनौट उम्मेदवारहरुको नामावली

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-14

|


2021-01-27 07:22:38
अमिन र सर्भेक्षकको अन्तर्वार्ताको पाठ्यक्रम

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-14

|


2021-01-27 12:50:50
सर्भेक्षक पद (करार)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-26

|


2021-02-08 06:04:35
टोल फ्रि नम्बर सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-29

|


2021-02-11 19:48:35
संशोधनको लागी सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-माघ-30

|


2021-02-12 08:55:49
सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-फाल्गुन-2

|


2021-02-14 14:12:57
सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-फाल्गुन-5

|


2021-02-17 15:54:00
COVID-19 सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-फाल्गुन-12

|


2021-02-24 11:25:39
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-फाल्गुन-12

|


2021-02-24 13:34:08
करार सेवामा अमिन छनौट सम्बन्धी जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-फाल्गुन-17

|


2021-03-01 16:15:44
आ. व. २०७८/७९ को बजेट प्रस्ताव सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-फाल्गुन-22

|


2021-03-06 09:54:38
सेवा प्रवाह सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-फाल्गुन-22

|


2021-03-06 09:57:10
डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा संचालन सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-3

|


2021-03-16 12:35:18
अमिन पदमा अन्तर्वार्ताका लागि छनौट उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-4

|


2021-03-17 07:05:58
बजेट सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-12

|


2021-03-25 15:00:33
अमिन पद (करार)को अन्तिम नतिजा प्रकाशनको सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-13

|


2021-03-26 21:14:28
आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-17

|


2021-03-30 12:25:07
आवश्यक सहयोग गर्नु हुन

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-19

|


2021-04-01 19:33:03
हाजिर विवरण पठाउने बारे

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-20

|


2021-04-02 13:09:37
कर्मचारी विवरण पठाउने बारे

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-20

|


2021-04-02 13:10:19
अनलाईन मार्फत सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-27

|


2021-04-09 11:22:02
“NeLIS" तथा "मेरो कित्ता" प्रणालीहरुको सुभारम्भ समारोह सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति : 2077-चैत्र-31

|


2021-04-13 18:14:22