ऐन/नियमहरु
नापी कार्यालयमा डिजिटल प्रविधि संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका

2019-May-24

|


2019-05-24 07:56:53
जग्गा नाप जाँच ऐन (२०१९)

2019-May-24

|


2019-05-24 07:57:43
जग्गा नाप जाँच तथा नक्सा श्रेस्ता अद्धावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३

2019-May-24

|


2019-05-24 08:00:35
जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८

2019-May-24

|


2019-05-24 08:01:34
कार्यालय प्रमुख
सूचना अधिकारी