सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

व्यास-३ दमौली तनहुँ

सम्पर्क

०६५-५६०११२


 स्थान

हाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सुचना अधिकारी