सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

नापी कार्यालय विरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

सम्पर्क

०८३-५२०१५२


 स्थान

नापी कार्यालय, सुर्खेत
कार्यालय भवनहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सूचना अधिकारी
टोली प्रमुख