सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

नापी कार्यालय सिरहा, सिरहा न. पा. वडा नं. ७, सिरहा

सम्पर्क

०३३-५२०२४२


 स्थान

नापी कार्यालय, सिराहा
कार्यालय भवनहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सुचना अधिकारी