सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

मलंगवा नगरपालिका -८, सर्लाही

सम्पर्क

०४६५२०१८७


 स्थान

नापी कार्यालय, सर्लाहीहाम्रा कार्यालयहरु
प्रमुख नापी अधिकृत
नापी अधिकृत