सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

खाँदबारी नगरपालिका- १ , संखुवासभा

सम्पर्क

०२९-५६०१४५


 स्थान

हाम्रा कार्यालयहरु
नापी अधिकृत, कार्यालय प्रमुख