सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

बिराटनगर महानगरपालिका वडा न. ७, सहिद मैदान; Email: morang@dos.gov.np

सम्पर्क

०२१-५२१५१३, ०२१-५२६७८२


 स्थान

नापी कार्यालय, मोरङ्ग
कार्यालय भवन
कार्यालय भवनहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सूचना अधिकारी