सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

नापी कार्यालय चन्द्रकोट गाउँपालीका-८ मजुवाबजार,गुल्मी

सम्पर्क

०७९-४२१०५१


 स्थान

नापी कार्यालय मजुवाबजार
कार्यालय भवनहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सुचना अधिकारी