सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

बेशीसहर नगरपालिका वार्ड नं. ८, लमजुङ

सम्पर्क

०६६५२०२०३

हाम्रा कार्यालयहरु
नापी अधिकृत
सर्भेक्षक