सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

भीमदत्त नगरपालिका - ४, कञ्चनपुर

सम्पर्क

०९९-५२१२५७


 स्थान

नापी कार्यालय, कञ्चनपुर
कार्यालय भवनहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सुचना अधिकारी