सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

नापी कार्कयालय, कलंकी, काठमाण्डौं,नेपाल

सम्पर्क

०१५२१८३८०


 स्थान

नापी कार्यालय कलंकी
नापी कार्यालय कलंकीहाम्रा कार्यालयहरु
प्नमुख नापी अधिकृत
सूचना अधिकारी