सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

भिमेश्वर नगरपालि वडा नं.३, चरिकाेट, दाेलखा Email:-dolakha@dos.gov.np

सम्पर्क

०४९-४२११२३


 स्थान

नापी कार्यालय, दोलखा
कार्यालय भवनहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सुचना अधिकारी