सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

मैतीदेवी मार्ग काठमाडौँ

सम्पर्क

01-४४१४७८६


 स्थान

नापी कार्यालय, डिल्लिबजार
नेपालको नक्सा
नेपालका जिल्लाहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सूचना अधिकारी