सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

अमरगढी नगरपालिका-५, किर्तिपुर, डडेल्धुरा

सम्पर्क

०९६४१०१६७


 स्थान

नापी कार्यालय, डडेल्धुरा
नापी कार्यालयहाम्रा कार्यालयहरु
लेखापाल
अमिन
अमिन
अमिन
अमिन
नापी अधिकृत
अमिन