सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

बुटवल उप-महानगरपालिका बुटवल - ८ सुख्खानगर रुपन्देही

सम्पर्क

०७१५४६२०७


 स्थान

नापी कार्यालय बुटवलहाम्रा कार्यालयहरु
कार्यालय प्रमुख
सुचना अधिकारी