सम्पर्क

पत्राचार गर्ने ठेगाना

नापी कार्यालय द‍‍‍‍‍.न.पा. ४ गडी, बैतडी

सम्पर्क

०९५-५२०४३८


 स्थान

हाम्रा कार्यालयहरु
नापी अधिकृत
सर्वेक्षक