सदस्यहरू

गणेशप्रसाद भट्ट

Position
महानिर्देशक
Office
नापी विभाग

मोहम्मद साविर हुसैन

Position
उप-महानिर्देशक
Office
कित्तानापी महाशाखा

प्रकाश जोशी

Position
उप-महानिर्देशक
Office
भौगोलिक सूचना पूर्वाधार महाशाखा

निरज मानन्धर

Position
उप-महानिर्देशक
Office
खगोल तथा भू-मापन महाशाखा

सुरेशमान श्रेष्ठ

Position
उप-महानिर्देशक
Office
स्थलरुप नापी तथा भू-उपयोग व्यवस्थापन महाशाखा